Премини към основното съдържание

Секция „Иновационна дейност и сътрудничество с външни организации“

Функции:

Секцията е звено на Института за организиране, извършване и координиране изпълнението на иновационни дейности (производствени, маркетингови и организационни) в Университета, както и изследвания и експериментални разработки, несвързани пряко с разработването на конкретна иновация, като се използват съществуващите знания и технологии за разработване и разпространение на нови продукти и практики. Чрез развиване и насърчаване на предприемачески умения в обучаемите, създава условия за идентифициране на бизнес възможности и улеснява достъпа до суровините, необходими за тяхното развитие.

Основни задачи, изпълнявани от секция „Иновационна дейност и сътрудничество с външни организации“:

 • организира, извършва и координира изпълнението на производствени, маркетингови и организационни иновационни дейности в Университета;
 • организира и координира дейностите по регистриране на патенти, търговски марки и студентски компании;
 • организира провеждането на изследвания и експериментални разработки, несвързани пряко с разработването на конкретна иновация;
 • организира и провежда кампании за набиране на допълнително финансиране на Университета.
 • установява, поддържа и развива партньорства с представените на местно и национално ниво компании, работодателски организации, асоциации и др., като инициира съвместни събития, менторски програми, стажове, публични лекции, участие в проекти.
 • разработва пре-акселераторска програма, в която обучаемите да усвояват знания и да развият умения, които не са застъпени в учебните програми в сферата на предприемачеството и бизнеса.
 • организира и провежда обучение на студенти за придобиване на ОКС „магистър“ по специалности в акредитираните професионални направления на Университета, съответстващи на научноизследователския и образователен профил на Института;
 • организира и провежда обучение за придобиване на ОНС „доктор“ по акредитирани докторски програми, съответстващи на научноизследователския и образователен профил на Института;
 • организира обучения за преподаватели и студенти в областта на предприемачеството, груповото финансиране (краудфъндинга) на бизнес проекти – малки компании или новостартиращи такива, дизайн мисленето, дигитален маркетинг, ивент и арт мениджмънт, STEAM науки и в процесите, чрез които хора, екипи и компании са подпомагани, за да достигнат най-високо ниво на своите способности (коучинг);
 • подпомага дейностите по регистриране и развитие на студентски бизнес компании в рамките на университета;
 • организира различни събития с предприемачески фокус в подкрепа на обучаемите – състезания, хакатони, публични лекции, работилници, мастър класове и др.