Премини към основното съдържание

Офис „Еразъм+”

ФУНКЦИИ

 • Отговаря за изходящите мобилностите на академичния и административния състав на НВУ „Васил Левски”.
 • Отговаря за изходящите мобилности на обучаемите, в това число: курсанти, студенти, докторанти на НВУ „Васил Левски”.
 • Проследява всяка мобилност и следи за изрядността на документите на участниците в мобилностите.
 • Отговаря за входящите мобилности на академичния и административния състав в НВУ „Васил Левски”.
 • Отговаря за входящите мобилности на обучаемите, в това число: курсанти, студенти, докторанти в НВУ „Васил Левски”.
 • Отговаря за точното и коректно разпределение на сумите на Организационната подкрепа по програма „Еразъм+”.
 • Подготвя и следи кандидатстването на различни проекти по програма „Еразъм+”.
 • Проследява дейностите на всеки проект по програма „Еразъм+”.
 • Подготвя Междуинституционални договори по програма „Еразъм+”.

ЗАДАЧИ

 • Изготвя командировъчни на персонала и обучаемите, командировани по програма „Еразъм+” през академичните години.
 • Води кореспонденция във връзка с номинацията и класирането на обучаеми
 • Изготвя протоколи от Университетската комисия по програма „Еразъм+”.
 • Следи за коректно попълване на документацията от участниците по програма „Еразъм+”.
 • Следи за документооборота по програма „Еразъм+”.
 • Следи за цялостния процес по програма „Еразъм+” в НВУ „Васил Левски”.