Премини към основното съдържание

Редакционна колегия

Главен редактор:

доцент доктор Ваня Е. Димитрова – Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“ на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, Република България

Редакционен секретар:

полковник доцент доктор инж. Даниел Берчев – Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“ на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, Република България

Членове:

 1. професор доктор на науките Севдалина Димитрова – Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“ на Национален военен университет „Васил Левски“, Велико Търново, Република България
 2. професор доктор на науките Стойко Д. Стойков – Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“ на Национален военен университет „Васил Левски“, Велико Търново, Република България
 3. полковник доцент доктор Румен Маринов – факултет „Сигурност и отбрана“ на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, Република България
 4. полковник професор доктор инж. Свилен Стефанов – факултет „Логистика и технологии“ на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново
 5. полковник доцент доктор инж. Дилян Димитров – факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“, Шумен, Република България
 6. полковник професор доктор инж. Чавдар Минчев – на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“, Шумен, Република България
 7. полковник доцент доктор Николай Стоянов – Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, София, Република България
 8. полк. доц. доктор Петър Маринов – Военна академия „Г. С. Раковски“, София, Република България
 9. подполковник доцент доктор инж. Лазар Лазаров – факултет „Сигурност и отбрана“ на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, Република България
 10. професор д.х.н. Михаил Харалампиев – факултет „Сигурност и отбрана“ на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, Република България
 11. доцент доктор Венета Христова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, Република България
 12. доктор Моника Панайотова – факултет „Международна икономика и политика“, УНСС, заместник-председател на Софийски форум за сигурност, София, Република България
 13. Brig.Gen. Prof.Eng. Ghiță Bârsan, PhD – “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, Sibiu, Romania
 14. Col. Prof.Vasile Căruţaşu, PhD – “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, Sibiu, Romania
 15. Col. Assoc. Prof. Dumitru Iancu,PhD – “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, Sibiu, Romania
 16. Assoc.Prof. Anca Dinicu, PhD – “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, Sibiu, Romania
 17. Captain commander Assoc. Prof. Eng. Cristian-Emil Moldoveanu, PhD – "Ferdinand I" Military Technical Academy, Bucharest, Romania
 18. Col. Assoc. Prof. Eng. Dragoș BărbieruPhD– Carol I National Defence University, Bucharest, Romania
 19. Vasile Simileanu, PhD – Founder director and senior editor at Geopolitica Magazine, Bucharest, Romania
 20. Assoc. Prof. Elena Gurgu, PhD – Spiru Haret University, Bucharest, Romania
 21. Colonel Dr Hab. Eng. Andrzej Soboń – War Studies University, Warsaw, Poland
 22. Col. Prof. Tomasz Jałowiec,PhD– War Studies University, Warsaw, Poland
 23. Dorota Domalewska, PhD – War Studies University, Warsaw, Poland
  Cathrin Lazarou Lecturer, PhD, European University Cyprus, Nicosia, Cyprus
 24. Marlena Blicharz, PhD– European Academy of Diplomacy, War Studies University, Warsaw, Poland
 25. Col. Prof. Konrad Stańczyk, PhD – Military University of Technology, Warsaw, Poland
 26. Rafał Bartłomiej Panfil, PhD – University of Ciechanów, Poland
  Bogdan Ćwik, Ing. PhD, Military University of Technology, Warsaw, Poland
 27. Assoc. Prof. Jarosław Korpysa,PhD, D.Sc. – University of Szczecin, Szczecin, Poland
 28. Col. (GS) Assoc. Prof. Ing. Vladan Holcner, PhD – University of Defence, Brno, Czech Republic
 29. Col. Jan Drozd, PhD– University of Defence, Brno, Czech Republic
 30. Assoc. Prof. Josef Procházka, PhD – University of Defence, Brno, Czech Republic
 31. Col. Zoltán Jobbágy, PhD – University of Public Service – Ludovika, Budapest, Hungary
 32. Assoc. Prof. Ivan Majchút, PhD – Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, Liptovský Mikuláš, Slovak Republic
 33. Assistant Professor Sofia Menezes, PhD – Portuguese Military Academy, Lisbon, Portugal
 34. Professor Ana Roxana Stefanescu, PhD – Spiru Haret University, Romania

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИ: 

 1. майор доктор гл. ас. Стефан Петков – Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“ на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, Република България
 2. асистент Ваня И. Димитрова – Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“ на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, Република България
 3. цивилен служител Венета Иванова – Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“ на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, Република България
Адрес на редколегията:
5000 Велико Търново
бул. „България” № 76
Ел. поща: sdjournal@nvu.bg
Сайт на НВУ Васил Левски“: www.nvu.bg
 
Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“
бул. „България” № 76, 5000 гр. Велико Търново, Република България