Премини към основното съдържание

Дилема на (не)сигурността и добавената стойност на образованието за сигурност

Автор/и:

Стойко Стойков

E-mail: stojkods@abv.bg

Стойко Димитров Стойков е професор, д.н., инж., полк.(о.з) в Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“ при Национален военен университет „Васил Левски“ в гр. Велико Търново. Основните му научни интереси са свързани с проблемите на сигурността и отбраната, мениджмънта на знанието и трансформацията в сектора на сигурността, моделирането и симулациите във военната и социалната сфера и съвременната противоракетна отбрана.


Страници от броя

58-81 стр.

Резюме

Народите не изпитват доверие един към друг не затова, че са въоръжени, те са въоръжени затова, че не изпитват доверие един към друг. Дилемата за сигурността е един основен проблем на международната държавна система, който е резултат от нейната „анархична” структура. Липсата на доверие е главното, което носи несигурност и стрес, и превръща взаимните страхове и подозрения в международните отношения в сбъдващо се предсказание. Всяка държава се нуждае от достатъчно и добре обучени човешки ресурси за повишаване на националната си сигурност. Oбразованието трябва да дава подходящите компетенции по всеки един аспект на националната сигурност.

Ключови думи

сигурност, знание, управление, компетентност, образование, компетенции.


Цитиране по стандарт APA:

Стойков, С. (Декември 2022 r.). Дилема на (не)сигурността и добавената стойност на образованието за сигурност. Сигурност и отбрана(2), 58-81. Извлечено от https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-04-stoykov.pdf

Цитиране по стандарт Chicago:

Стойков, Стойко. „Дилема на (не)сигурността и добавената стойност на образованието за сигурност.“ Сигурност и отбрана (Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“), № 2 (Декември 2022): 58-81.

Цитиране по стандарт Harvard-Anglia:

Стойков, С., 2022. Дилема на (не)сигурността и добавената стойност на образованието за сигурност. Сигурност и отбрана, Декември, Брой 2, с. 58-81.

Цитиране по стандарт MLA:

Стойков, Стойко. „Дилема на (не)сигурността и добавената стойност на образованието за сигурност.“ Сигурност и отбрана 2 (2022): 58-81. <https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-04-stoykov.pdf>.