Премини към основното съдържание

Биологическата конвенция и пандемията COVID-19

Автор/и:

Михаил Харалампиев

E-mail: mihail43@yahoo.com

Михаил Харалампиев е професор, доктор на химическите науки, инженер в катедра „Защита на населението и инфраструктурата“ на факултет „Сигурност и отбрана“ при Национален военен университет „Васил Левски“ в гр. Велико Търново. Професор Михаил Харалампиев е доктор хонорис кауза на Националния военен университет „Васил Левски“. Научните му интереси са в областта на: Оръжия за масово унищожаване и защита от тях; Химия и технология на разрушаване на химически оръжия; Защита на населението и инфраструктурата; Екология и екологична политика и сигурност; Полимери и тяхната приложимост във военната техника.


Страници от броя

39-50 стр.

Резюме

Изследват се процесите свързани с договора по забраняване и контрол на Биологическото оръжие, както и появата и развитието на пандемията Covid-19 и противоречивите данни за „нулевия пациент” заразен с него.

Ключови думи

договор, биологическо оръжие, oбзорни конференции, възможни инспекции, бъдещо развитие, Covid-19.


Цитиране по стандарт APA:

Харалампиев, М. (Юни 2023 r.). Биологическата конвенция и пандемията COVID-19. Сигурност и отбрана(1), 39-50. https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2023-1-03-haralampiev.pdf

Цитиране по стандарт Chicago:

Харалампиев, Михаил. „Биологическата конвенция и пандемията COVID-19.“ Сигурност и отбрана (Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“), № 1 (Юни 2023): 39-50.

Цитиране по стандарт Harvard-Anglia:

Харалампиев, М., 2023. Биологическата конвенция и пандемията COVID-19. Сигурност и отбрана, Юни, Брой 1, с. 39-50.

Цитиране по стандарт MLA:

Харалампиев, Михаил. „Биологическата конвенция и пандемията COVID-19.“ Сигурност и отбрана 1 (2023): 39-50. <https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2023-1-03-haralampiev.pdf>.