Премини към основното съдържание

Блокчейн технологии – информационна сигурност в архивистиката

Автор/и:

Теодора Личева

E-mail: teodora_licheffa@abv.bg

Теодора Личева е докторант в докторска програма „Стратегии и политики за сигурност“ на Нов Български университет. Научните ѝ интереси са свързани с блокчейн технологията, сигурността на информацията, приложението на новите технологии в държавното управление и др.


Страници от броя

235-251 стр.

Резюме

Изследването на тема „Блокчейн технологии – информационна сигурност в архивистиката” се ръководи от необходимостта системата на държавните архиви да може да отговори на съвременните нужди на потребителите на архивна информация, физически и юридически лица. Модернизиране и осъвременяване на архивите не може да се случи, без да се използват новите технологии. Именно блокчейн системата е пътят, по който архивите могат да вървят, за да „наваксат” забавеното дигитализиране и да продължават да изпълняват ролята си на пазители на документалното наследство на страната ни.

Ключови думи

блокчейн технологии, информационна сигурност, архивистика.


Цитиране по стандарт APA:

Личева, Т. (Декември 2022 r.). Блокчейн технологии – информационна сигурност в архивистиката. Сигурност и отбрана(2), 235-251. Извлечено от https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-15-licheva.pdf

Цитиране по стандарт Chicago:

Личева, Теодора. „Блокчейн технологии – информационна сигурност в архивистиката.“ Сигурност и отбрана (Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“), № 2 (Декември 2022): 235-251.

Цитиране по стандарт Harvard-Anglia:

Личева, Т., 2022. Блокчейн технологии – информационна сигурност в архивистиката. Сигурност и отбрана, Декември, Брой 2, с. 235-251.

Цитиране по стандарт MLA:

Личева, Теодора. „Блокчейн технологии – информационна сигурност в архивистиката.“ Сигурност и отбрана 2 (2022): 235-251. <https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-15-licheva.pdf>.