Премини към основното съдържание

Дефиниране на граничната сигурност

Автор/и:

Иван Станчев

E-mail: ivanst@uni-plovdiv.bg

Иван Станчев е доцент, доктор по национална сигурност (антитероризъм, миграция и граничен контрол) в катедра „Политически науки и национална сигурност“, към Факултет по икономически и социални науки на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Научните му интереси са в областта на високорисковите полицейски операции, миграцията, граничната сигурност, специалната тактика, практическите аспекти на обучението в професионално направление „Национална сигурност“.


Страници от броя

108-126 стр.

Резюме

В стратегията за национална сигурност на Република България отсъства понятието „гранична сигурност“, като вид или елемент в общата ѝ система. Липсва легално определение за гранична сигурност. Чрез използване на системния подход се аргументира наличието на собствена среда за функциониране и вътрешна организация. Определят се общи цели връзки и с по-сложни системи. Впоследствие, след анализ и сравнение с резултати от други изследвания, се синтезира дефиниция за граничната сигурност.

Ключови думи

граница; гранична сигурност; национална сигурност; заплаха; гранични пространства.


Цитиране по стандарт APA:

Станчев, И. (Декември 2022 r.). Дефиниране на граничната сигурност. Научно списание „Сигурност и отбрана“(2), 108-126. Извлечено от https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-07-stanchev.pdf

Цитиране по стандарт Chicago:

Станчев, Иван. „Дефиниране на граничната сигурност.“ Научно списание „Сигурност и отбрана“ (Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“), № 2 (Декември 2022): 108-126.

Цитиране по стандарт Harvard-Anglia:

Станчев, И., 2022. Дефиниране на граничната сигурност. Научно списание „Сигурност и отбрана“, Декември, Брой 2, с. 108-126.

Цитиране по стандарт MLA:

Станчев, Иван. „Дефиниране на граничната сигурност.“ Научно списание „Сигурност и отбрана“ 2 (2022): 108-126. <https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-07-stanchev.pdf>.


Изтегляне на статията (PDF)