Премини към основното съдържание

Етимология, дефиниции, тълкувания и сравнителна характеристика на някои свързани с управлението понятия

Автор/и:

Елица Петрова

E-mail: elitsasd@abv.bg

Елица Петрова е доцент в областта на „Социални, икономически и правни науки“, доктор по „Икономика и управление“ и доктор на науките в област „Сигурност и отбрана“. Преподава в Национален военен университет „Васил Левски“. Нейните интереси са в областта на управлението, мотивацията и организационното поведение. Притежава повече от 25 сертификата за подобряване на своята образователна, академична и изследователска подготовка, като с особено значение можем да откроим курсовете проведени в Web of Science Academy, където е и ментор на млади учени от Европа.


Страници от броя

37-57 стр.

Резюме

През годините понятията „управление“, „мениджмънт“, „ръководство“, „командване“ и „лидерство“ са използвани в организационен контекст и в българската наука като синоними и дори като взаимозаменяеми термини. Определено дебатът за разликите между тях е уместен и правдив, но дебатът за тяхната взаимна свързаност и допълване също е логичен. Той води до извличане на фактологични истини за етимологията и съдържанието на посочените феномени, и разкриването на съществуващата взаимна връзка между тях, като преливащи се един в друг, а понякога взаимно съдържащи се и взаимно изграждащи се. Един опит за разглеждане на тези феномени, както в тяхната цялост, така и в тяхната свързаност може да се окаже полезен и би позволил създаването на по-пълна представа за тях.

Ключови думи

управление, командване, лидерство.


Цитиране по стандарт APA:

Петрова, Е. (Декември 2022 r.). Етимология, дефиниции, тълкувания и сравнителна характеристика на някои свързани с управлението понятия. Сигурност и отбрана(2), 37-57. Извлечено от https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-03-petrova.pdf

Цитиране по стандарт Chicago:

Петрова, Елица. „Етимология, дефиниции, тълкувания и сравнителна характеристика на някои свързани с управлението понятия.“ Сигурност и отбрана (Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“), № 2 (Декември 2022): 37-57.

Цитиране по стандарт Harvard-Anglia:

Петрова, Е., 2022. Етимология, дефиниции, тълкувания и сравнителна характеристика на някои свързани с управлението понятия. Сигурност и отбрана, Декември, Брой 2, с. 37-57.

Цитиране по стандарт MLA:

Петрова, Елица. „Етимология, дефиниции, тълкувания и сравнителна характеристика на някои свързани с управлението понятия.“ Сигурност и отбрана 2 (2022): 37-57. <https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-03-petrova.pdf>.