Премини към основното съдържание

Геостратегическите ефекти от войната в Украйна и бъдещото неизбежно сближаване на Русия и Китай

Автор/и:

Валери Иванов

E-mail: val.ivanov@abv.bg

Валери Иванов е професор, доктор в Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“. Научните му интереси са в областта на управление на иновациите, националната и международната сигурност, гражданско-военното сътрудничество, изграждането и управлението на въоръжените сили, управлението при кризи и конфликти и др.


Михаел Козарски

E-mail: m.kozarski@di.mod.bg

Михаел Козарски е технически сътрудник и докторант в Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“. Научните му интереси са в областите на националната и международната сигурност, геополитиката и геостратегията, международните отношения, актуалните събития в евразийското пространство и други.


Страници от броя

185-205 стр.

Резюме

Авторите на настоящата статия си поставят за цел да разкрият новите тенденции в съвременната, изменяща се глобална ситуация, както и допирните точки за неизбежното по-тясно сближаване на Русия и Китай, в контекста на войната в Украйна. Продължаващите противоречия между Русия и ЕС в Европа, между Китай и ЕС за търговското споразумение, както и намесата на САЩ в региона на Тихия океан, се вписват като съпътстващи фактори в процеса на установяването на многополюсен модел в световен мащаб от новите геополитически играчи.

Ключови думи

геостратегия; Русия; Китай; многополюсен свят; геополитически проекти.


Цитиране по стандарт APA:

Иванов, В., & Козарски, М. (Декември 2022 r.). Геостратегическите ефекти от войната в Украйна и бъдещото неизбежно сближаване на Русия и Китай. Научно списание „Сигурност и отбрана“(2), 185-205. Извлечено от https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-12-ivanov-kozarski.pdf

Цитиране по стандарт Chicago:

Иванов, Валери, и Михаел Козарски. „Геостратегическите ефекти от войната в Украйна и бъдещото неизбежно сближаване на Русия и Китай.“ Научно списание „Сигурност и отбрана“ (Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“), № 2 (Декември 2022): 185-205.

Цитиране по стандарт Harvard-Anglia:

Иванов, В. & Козарски, М., 2022. Геостратегическите ефекти от войната в Украйна и бъдещото неизбежно сближаване на Русия и Китай. Научно списание „Сигурност и отбрана“, Декември, Брой 2, с. 185-205.

Цитиране по стандарт MLA:

Иванов, Валери и Михаел Козарски. „Геостратегическите ефекти от войната в Украйна и бъдещото неизбежно сближаване на Русия и Китай.“ Научно списание „Сигурност и отбрана“ 2 (2022): 185-205. <https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-12-ivanov-kozarski.pdf>.