Премини към основното съдържание

Икономическата сигурност – фундамент на националната сигурност

Автор/и:

Лидия Велкова

E-mail: liwel@abv.bg

Лидия Велкова е доктор по „Военнополитически проблеми на сигурността“, професор във Военна академия „Г. С. Раковски“ в професионално направление 9.1 „Национална сигурност“. Научните ѝ интереси са в областта на мениджмънта на сигурността и отбраната, икономическата сигурност, икономическите основи на сигурността и отбраната, административния мениджмънт и корупцията като заплаха за националната сигурност.


Страници от броя

7-19 стр.

Резюме

Националната сигурност на държавата зависи от равнището на икономическата сигурност. Ето защо в стратегиите за национална сигурност на развитите страни се обръща специално внимание на проблема за икономическата сигурност. Разгледани са същността, заплахите и елементите на проявление на икономическата сигурност и е представена нейната роля на фундамент в цялостната конструкция на националната сигурност.

Ключови думи

икономическа сигурност, национална сигурност, вътрешна и външна икономическа среда, заплахи за икономическата сигурност, икономическа роля на държавата, управление.


Цитиране по стандарт APA:

Велкова, Л. (Декември 2022 r.). Икономическата сигурност – фундамент на националната сигурност. Сигурност и отбрана(2), 7-19. Извлечено от https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-01-velkova.pdf

Цитиране по стандарт Chicago:

Велкова, Лидия. „Икономическата сигурност – фундамент на националната сигурност.“ Сигурност и отбрана (Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“), № 2 (Декември 2022): 7-19.

Цитиране по стандарт Harvard-Anglia:

Велкова, Л., 2022. Икономическата сигурност – фундамент на националната сигурност. Сигурност и отбрана, Декември, Брой 2, с. 7-19.

Цитиране по стандарт MLA:

Велкова, Лидия. „Икономическата сигурност – фундамент на националната сигурност.“ Сигурност и отбрана 2 (2022): 7-19. <https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-01-velkova.pdf>.