Премини към основното съдържание

Интелигентната граница

Автор/и:

Николай Радулов

E-mail: n.stefanov5@gmail.com; nradulov@nbu.bg

Николай Радулов е професор, доктор на науките в Департамент „Национална и международна сигурност“ на Нов български университет. Научните му интереси са в областта на разузнаване, контраразузнаване, нови технологии и дигитализация в сигурността, разузнавателен анализ, специални разузнавателни средства и др.


Страници от броя

92-107 стр.

Резюме

Интелигентната граница съчетава високотехнологични инструменти и решения, насочени към откриване на нарушения на международните граници, като същевременно ги интегрира с добре обучени експерти по гранична сигурност.

Ключови думи

Екосистема за сигурност 4.0, цифрови трансформации, технологични трансформации, интелигентна сигурност, интелигентна граница, дронове, изкуствен интелект.


Цитиране по стандарт APA:

Радулов, Н. (Декември 2022 r.). Интелигентната граница. Сигурност и отбрана(2), 92-107. Извлечено от https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-06-radulov.pdf

Цитиране по стандарт Chicago:

Радулов, Николай. „Интелигентната граница.“ Сигурност и отбрана (Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“), № 2 (Декември 2022): 92-107.

Цитиране по стандарт Harvard-Anglia:

Радулов, Н., 2022. Интелигентната граница. Сигурност и отбрана, Декември, Брой 2, с. 92-107.

Цитиране по стандарт MLA:

Радулов, Николай. „Интелигентната граница.“ Сигурност и отбрана 2 (2022): 92-107. <https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-06-radulov.pdf>.


Изтегляне на статията (PDF)