Премини към основното съдържание

Модерното образование – това, от което всеки разбира

Автор/и:

Калин Калинов

E-mail: k.kalinov@nvna.eu

Калин Калинов е професор, доктор по Военно дело в катедра „Организация и управление на тактическите формирования от ВМС“, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“. Научните му интереси са в областта на организационната теория и теория на системите.


Страници от броя

85-95 стр.

Резюме

Модернизацията е безспорен акцент в съвременния мениджмънт на образованието. За огромно съжаление тя най-често се възприема като инструмент за трансформация на образованието в разбираем и управляем модел. Дори и представяна като оптимизационен процес, модернизацията се прилага като начин за повишаване на контролируемостта на образователната система. По този смисъл тя не изпълнява ролята си на адаптационен модел. На базата на тази констатация статията представя индикативно алтернативен подход за формиране на трансформационна политика в сектора на висше образование обучение на бакалаври и магистри. За изходен пункт се ползва последователността „еволюция на организациите – произтичащи промени в потребностите от кадри – образователни модели“.

Ключови думи

модернизация на образованието, висше образование, трансформация на образованието, тенденции в образованието.


Цитиране по стандарт APA:

Калинов, К. (Ноември 2022 r.). Модерното образование – това, от което всеки разбира. Сигурност и отбрана(1), 85-95. Извлечено от https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-1-08-kalinov.pdf

Цитиране по стандарт Chicago:

Калинов, Калин. „Модерното образование – това, от което всеки разбира.“ Сигурност и отбрана (Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“), № 1 (Ноември 2022): 85-95.

Цитиране по стандарт Harvard-Anglia:

Калинов, К., 2022. Модерното образование – това, от което всеки разбира. Сигурност и отбрана, Ноември, Брой 1, с. 85-95.

Цитиране по стандарт MLA:

Калинов, Калин. „Модерното образование – това, от което всеки разбира.“ Сигурност и отбрана 1 (2022): 85-95. <https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-1-08-kalinov.pdf>.