Премини към основното съдържание

Образование и сигурност

Автор/и:

Владимир Величков

E-mail: vl.velichkov@gmail.com

Владимир Величков е доцент, доктор на военните науки, в катедра ВВС и ПВО на факултет „Командно-щабен“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ (в оставка). Научните му интереси са в областта на военното дело, сложните системи (системологията), управление на организациите.


Страници от броя

82-91 стр.

Резюме

Статията анализира проблеми на образованието в България и зависимостите на различните категории сигурност от него. Предлага се образователният процес да се построи на системологична основа за надеждно развитие у образоващите се на системно мислене. Това повишава личната сигурност, съхранява любознателността, повишава успеваемостта. Създава се по-благоприятна основа за специализираното образование, което повишава сигурността във всички области. Анализирани са проблемите за въвеждане на такъв подход и тяхното възможно решаване.

Ключови думи

образование, сигурност, системология, системно мислене, образователен процес.


Цитиране по стандарт APA:

Величков, В. (Декември 2022 r.). Образование и сигурност. Научно списание „Сигурност и отбрана“(2), 82-91. Извлечено от https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-05-velichkov.pdf

Цитиране по стандарт Chicago:

Величков, Владимир. „Образование и сигурност.“ Научно списание „Сигурност и отбрана“ (Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“), № 2 (Декември 2022): 82-91.

Цитиране по стандарт Harvard-Anglia:

Величков, В., 2022. Образование и сигурност. Научно списание „Сигурност и отбрана“, Декември, Брой 2, с. 82-91.

Цитиране по стандарт MLA:

Величков, Владимир. „Образование и сигурност.“ Научно списание „Сигурност и отбрана“ 2 (2022): 82-91. <https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-05-velichkov.pdf>.


Изтегляне на статията (PDF)