Премини към основното съдържание

Пазарна икономика и демокрация в контекста на националната сигурност през ХХI век

Автор/и:

Боян Дуранкев

E-mail: durankev@yahoo.com

Боян Дуранкев е Professor Emeritus. Доктор по икономика. Преподава във ВУЗФ, УНСС, ПУ, БСУ. Научните му интереси са в областта на глобалистиката, макроикономиката, стратегическото планиране и маркетинга.


Страници от броя

20-36 стр.

Резюме

В българската специализирана литература пазарната икономика и демокрацията се разглеждат като двата стълба на съвременното общество. Самата пазарна икономика се приема хипотетично като поле за свободна и честна конкуренция на малки и средни предприятия. Но светът се е променил. В него има три субекта на управление: едносекторните и трансекторните корпорации, като центрове за реализиране на частните интереси в транснационален аспект; националната държава, като център за реализиране на обществените интереси в национален и транссекторен аспект; ООН и Европейският съюз, като център за наднационално управление и координация на транссекторните, националните и транснационалните интереси. Управлението, оставено само на „клетъчно“ ниво (корпорация), не може да задоволи нуждите и потребностите в новите реалности. Същевременно се променя и националната и транснационалната демокрация, в която все повече доминират постдемократичните институции, които са изпразнени от демократично съдържание. Новите реалности поставят въпроса за националната сигурност, която става все по-несигурна.

Ключови думи

пазарна икономика, демокрация, национална сигурност, управление; транссекторна корпорация; национална държава; ООН, Европейски съюз.


Цитиране по стандарт APA:

Дуранкев, Б. (Декември 2022 r.). Икономическата сигурност – фундамент на националната сигурност. Научно списание „Сигурност и отбрана“(2), 20-36. Извлечено от https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-02-durankev.pdf

Цитиране по стандарт Chicago:

Дуранкев, Боян. „Икономическата сигурност – фундамент на националната сигурност.“ Научно списание „Сигурност и отбрана“ (Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“), № 2 (Декември 2022): 20-36.

Цитиране по стандарт Harvard-Anglia:

Дуранкев, Б., 2022. Икономическата сигурност – фундамент на националната сигурност. Научно списание „Сигурност и отбрана“, Декември, Брой 2, с. 20-36.

Цитиране по стандарт MLA:

Дуранкев, Боян. „Икономическата сигурност – фундамент на националната сигурност.“ Научно списание „Сигурност и отбрана“ 2 (2022): 20-36. <https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-02-durankev.pdf>.