Премини към основното съдържание

Подготовка, организиране и провеждане на тактически казус (летучка)

Автор/и:

Калин Градев

E-mail: k.gradev@rndc.bg

Калин Градев е доцент, доктор в катедра „Сухопътни войски“, факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ гр. София. Научните му интереси са в областта на използването на механизираните и танкови формирования, планирането и воденето на тактическите действия и операциите от формированията на Сухопътните войски по мисиите на Въоръжените сили, методиката на оперативната и тактическата подготовка, както и проблемите на образованието и квалификацията в сферата на военното дело и националната сигурност.


Страници от броя

182-191 стр.

Резюме

Тактическа летучка е била една от най-разпространените форми на тактическата и оперативната подготовка на офицерите. Широко се е прилагала, както във висшите военноучебни заведения, така и в командирската подготовка на офицерите и щабовете. Към настоящия момент тактически летучки се използват, както от Военна академия „Г. С. Раковски“, като форма за оценяване на слушателите от специалност „Сухопътни войски“ от професионално направление „Военно дело“, така и от Щаба по отбраната, за осъществяване на контрол на формированията по време на планови и внезапни проверки. Но каква би следвало да бъде последователността за разработването и провеждането на тази форма за обучение все още не е описано в съвременните доктринални документи.

Ключови думи

подготовка, казус, летучка, щаб, командир, обучаеми.


Цитиране по стандарт APA:

Градев, К. (Ноември 2022 r.). Подготовка, организиране и провеждане на тактически казус (летучка). Сигурност и отбрана(1), 182-191. Извлечено от https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-1-15-gradev.pdf

Цитиране по стандарт Chicago:

Градев, Калин. „Подготовка, организиране и провеждане на тактически казус (летучка).“ Сигурност и отбрана (Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“), № 1 (Ноември 2022): 182-191.

Цитиране по стандарт Harvard-Anglia:

Градев, К., 2022. Подготовка, организиране и провеждане на тактически казус (летучка). Сигурност и отбрана, Ноември, Брой 1, с. 182-191.

Цитиране по стандарт MLA:

Градев, Калин. „Подготовка, организиране и провеждане на тактически казус (летучка).“ Сигурност и отбрана 1 (2022): 182-191. <https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-1-15-gradev.pdf>.