Премини към основното съдържание

Политически некоректно за националната сигурност. Злободневно есе

Автор/и:

Павел Ангелов

E-mail: pavanga@gmail.com

Павел Ангелов е доктор по „Военно-политически проблеми на сигурността“, професор във Военна академия „Г. С. Раковски“ в професионално направление 9.1 „Национална сигурност“. Научните му интереси са в областта на мениджмънта на сигурността и отбраната, теоретичната икономия и икономическата политика, мениджмънта на човешките ресурси в публичния сектор (включително в сектора за сигурност и отбрана).


Страници от броя

43-52 стр.

Резюме

В злободневното есе авторът насочва вниманието и предлага на любознателните читатели да поразсъждават политически некоректно за националната сигурност.

Ключови думи

политически некоректно, национална сигурност.


Цитиране по стандарт APA:

Ангелов, П. (Ноември 2022 r.). Политически некоректно за националната сигурност. Злободневно есе. Сигурност и отбрана(1), 43-52. Извлечено от https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-1-04-angelov.pdf

Цитиране по стандарт Chicago:

Ангелов, Павел. „Политически некоректно за националната сигурност. Злободневно есе.“ Сигурност и отбрана (Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“), № 1 (Ноември 2022): 43-52.

Цитиране по стандарт Harvard-Anglia:

Ангелов, П., 2022. Политически некоректно за националната сигурност. Злободневно есе. Сигурност и отбрана, Ноември, Брой 1, с. 43-52.

Цитиране по стандарт MLA:

Ангелов, Павел. „Политически некоректно за националната сигурност. Злободневно есе.“ Сигурност и отбрана 1 (2022): 43-52. <https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-1-04-angelov.pdf>.