Премини към основното съдържание

Сигурна ли е сигурността?

Автор/и:

Димитър Йончев

E-mail: dtyonchev@abv.bg

Димитър Йончев е професор д.ик.н., преподавал до 2021 г. в департамент „Национална и международна сигурност“ на Нов български университет. Научните му интереси са в областта на: теоретичните проблеми на сигурността, геополитиката, културологията на насилието, разузнаването.


Страници от броя

7-14 стр.

Резюме

Понятието сигурност се радва на специално внимание. Дискурсът на сигурността прониква всички области на живота на индивидите и обществата. Еднозначно ли е това понятие? Обективна ли е неговата употреба? Това са въпросите, на които тук се търси отговор.

Ключови думи

сигурност, равновесие, геополитика, политика.


Цитиране по стандарт APA:

Йончев, Д. (Ноември 2022 r.). Сигурна ли е сигурността? Сигурност и отбрана(1), 7-14. Извлечено от https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-1-01-yonchev.pdf

Цитиране по стандарт Chicago:

Йончев, Димитър. „Сигурна ли е сигурността?“ Сигурност и отбрана (Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“), № 1 (Ноември 2022): 7-14.

Цитиране по стандарт Harvard-Anglia:

Йончев, Д., 2022. Сигурна ли е сигурността?. Сигурност и отбрана, Ноември, Брой 1, с. 7-14.

Цитиране по стандарт MLA:

Йончев, Димитър. „Сигурна ли е сигурността?“ Сигурност и отбрана 1 (2022): 7-14. <https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-1-01-yonchev.pdf>.


Изтегляне на статията (PDF)