Премини към основното съдържание

Силата на правото и силата на държавата

Автор/и:

Младен Младенов

E-mail: mmladenov@abv.bg

Младен Младенов е доцент по професионално направление „Национална сигурност“ („Интегритет, противодействие на корупцията, професии и правни науки“) във Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, доктор по научната специалност „Политология“, магистър по: „Право“; „Охрана на обществения ред и борба с престъпността“; „Публични финанси“; „Науки за мениджмънта“. Научните му интереси са в областта на правните науки, професиите, антикорупцията, административния капацитет, оценката на въздействие на законодателството, процесуалното представителство, обучението, политическите критерии, антидискриминацията, правата на човека, международните програми и сътрудничество, създаването на успешен екип, управлението на човешките ресурси, стратегичското и оперативното управление, вътрешния контрол и одит, създаването на стандарти, методи и вътрешни правила, етиката, интегритета.


Страници от броя

156-165 стр.

Резюме

Силата на правото трябва да се търси в множество и различни аспекти. Правото е създадено от държавата, за да регулира по всеобщ и задължителен начин всички важни обществени отношения, които не са уредени от другите нормативни системи, или при които все още съществуват конфликтни точки, спорове или рискове от неразбирателство. Силата на правото е толкова видима, колкото е безсъмнена силата на държавата в нейната автономност и суверенитет.

Ключови думи

сила, право, държава, регулатор, ценности.


Цитиране по стандарт APA:

Младенов, М. (Декември 2022 r.). Силата на правото и силата на държавата. Сигурност и отбрана(2), 156-165. Извлечено от https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-10-mladenov.pdf

Цитиране по стандарт Chicago:

Младенов, Младен. „Силата на правото и силата на държавата.“ Сигурност и отбрана (Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“), № 2 (Декември 2022): 156-165.

Цитиране по стандарт Harvard-Anglia:

Младенов, М., 2022. Силата на правото и силата на държавата. Сигурност и отбрана, Декември, Брой 2, с. 156-165.

Цитиране по стандарт MLA:

Младенов, Младен. „Силата на правото и силата на държавата.“ Сигурност и отбрана 2 (2022): 156-165. <https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-10-mladenov.pdf>.


Изтегляне на статията (PDF)