Премини към основното съдържание

Специални разузнавателни средства и киберсигурност

Автор/и:

Огнян Стоичков

E-mail: stoichkov111@gmail.com

Огнян Стоичков е доктор по национална сигурност, магистър по право. Член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Лектор в Националния институт на правосъдието. Научните му интереси са в областта на модели за управление на разузнавателната общност, наказателно-правни аспекти на защитата на националната сигурност, специални разузнавателни средства, киберсигурност, трафични данни и др.


Страници от броя

137-155 стр.

Резюме

Изследвани са правните аспекти на киберсигурността, като елемент на националната сигурност и нормативните възможности за използване на специални разузнавателни средства в това направление. Анализирани са тенденциите в развитие на законодателството и проблемните области на регулираните обществени отношения. Констатирани са несинхонизирани актове, с понижена ефективност на прилагане, с оглед на динамиката на информационните технологии. Формулирани са основните изводи и препоръки за усъвършенстване на организацията, с оглед пълноценното използване на специалните разузнавателни средства за защита на киберсигурността.

Ключови думи

специални разузнавателни средства, национална сигурност, киберсигурност, наказателно право, информационни технологии.


Цитиране по стандарт APA:

Стоичков, О. (Декември 2022 r.). Специални разузнавателни средства и киберсигурност. Сигурност и отбрана(2), 137-155. Извлечено от https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-09-stoichkov.pdf

Цитиране по стандарт Chicago:

Стоичков, Огнян. „Специални разузнавателни средства и киберсигурност.“ Сигурност и отбрана (Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“), № 2 (Декември 2022): 137-155.

Цитиране по стандарт Harvard-Anglia:

Стоичков, О., 2022. Специални разузнавателни средства и киберсигурност. Сигурност и отбрана, Декември, Брой 2, с. 137-155.

Цитиране по стандарт MLA:

Стоичков, Огнян. „Специални разузнавателни средства и киберсигурност.“ Сигурност и отбрана 2 (2022): 137-155. <https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-09-stoichkov.pdf>.