Премини към основното съдържание

Специфики при изграждане на система за сигурност в обекти с масово пребиваване на хора

Автор/и:

Лъчезар Милушев

E-mail: Lmilushev@abv.bg

Лъчезар Милушев е доктор по управление в сферата на сигурността. Главен асистент във Военна академия „Г. С. Раковски“. Заместник-ръководител на Център за изследване на екстремизма и тероризма. Научните му интереси са в областта на сигурността, противодействието на радикализацията и тероризма, сигурност на обекти с масово пребиваване на хора и др.


Страници от броя

166-184 стр.

Резюме

Променящата се среда за сигурност все повече извежда рисковете от радикализация на големи обществени групи и свързаните с това актове на насилие, мотивирано от екстремизъм и тероризъм. Целите на актовете са всяване на страх сред хората чрез жертви и пострадали мирни граждани, привличане на медийно внимание за пропагандиране на идеологията на екстремизма и тероризма. Обектите на такъв тип атаки най-често са сгради и съоръжения с масово пребиваване на хора, които са слабо защитени, т.н. „меки цели“. Сигурността на такъв тип обекти е от съществено значение за запазване на живота и здравето на хората от престъпни посегателства.

Ключови думи

сигурност, риск, обекти с масово пребиваване на хора, екстремизъм, тероризъм.


Цитиране по стандарт APA:

Милушев, Л. (Декември 2022 r.). Специфики при изграждане на система за сигурност в обекти с масово пребиваване на хора. Сигурност и отбрана(2), 185-203. Извлечено от https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-11-milushev.pdf

Цитиране по стандарт Chicago:

Милушев, Лъчезар. „Специфики при изграждане на система за сигурност в обекти с масово пребиваване на хора.“ Сигурност и отбрана (Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“), № 2 (Декември 2022): 185-203.

Цитиране по стандарт Harvard-Anglia:

Милушев, Л., 2022. Специфики при изграждане на система за сигурност в обекти с масово пребиваване на хора. Сигурност и отбрана, Декември, Брой 2, с. 185-203.

Цитиране по стандарт MLA:

Милушев, Лъчезар. „Специфики при изграждане на система за сигурност в обекти с масово пребиваване на хора.“ Сигурност и отбрана 2 (2022): 185-203. <https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-11-milushev.pdf>.