Премини към основното съдържание

Стратегическото съперничество между САЩ и Китай през ХХI век

Автор/и:

Ерол Буюклиев

E-mail: e.buyukliev@rndc.bg

Ерол Буюклиев е главен асистент, доктор по „Военнополитически проблеми на сигурността“ в катедра „Национална и международна сигурност“, Факултет „Национална сигурност и отбрана“ във Военна академия „Г. С. Раковски“, България. Член на Съюза на учените в България, секция „Сигурност и отбрана“. Научните му интереси са в областта на глобалната сигурност и геополитиката, промяната на парадигмата на сигурността и ролята на изкуствения интелект (ИИ) и дигитализацията в този процес, мегатенденциите през 21 век и стратегическото съперничество между САЩ и Китай.


Страници от броя

206-222 стр.

Резюме

Статията анализира съперничеството и конфликтните взаимоотношения между САЩ и Китай. Разглеждат се водещите глобални тенденции, които влияят върху взаимната зависимост, съперничеството и сблъсъка между двете страни. Извеждат се негативните ефекти от войната в Украйна от 24.02.2022 г. като се поставя акцент върху ролята и поведението на САЩ като единствената свръхдържава и на Китай като държава с характеристики на регионална сила и основен претендент за доминация в глобалната среда за сигурност. Анализът поставя фокус върху процеса на конфронтация за надмощие в Индийско-Тихоокеанското пространство, в контекста на трансформацията на глобалното рисково общество.

Ключови думи

стратегическо съперничество, САЩ, Китай, конфликт, рисково общество.


Цитиране по стандарт APA:

Буюклиев, Е. (Декември 2022 r.). Стратегическото съперничество между САЩ и Китай през ХХI век. Научно списание „Сигурност и отбрана“(2), 223-239. Извлечено от https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-13-buyukliev.pdf

Цитиране по стандарт Chicago:

Буюклиев, Ерол. „Стратегическото съперничество между САЩ и Китай през ХХI век.“ Научно списание „Сигурност и отбрана“ (Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“), № 2 (Декември 2022): 223-239.

Цитиране по стандарт Harvard-Anglia:

Буюклиев, Е., 2022. Стратегическото съперничество между САЩ и Китай през ХХI век. Научно списание „Сигурност и отбрана“, Декември, Брой 2, с. 223-239.

Цитиране по стандарт MLA:

Буюклиев, Ерол. „Стратегическото съперничество между САЩ и Китай през ХХI век.“ Научно списание „Сигурност и отбрана“ 2 (2022): 223-239. <https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-13-buyukliev.pdf>.