Премини към основното съдържание

Визата като механизъм на имиграционния контрол в ЕС

Автор/и:

Комисар Станимир Илиев

E-mail: stanimir_pi@abv.bg

Станимир Илиев е доцент, доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност) в катедра „Опазване на обществения ред и граничен контрол“, факултет „Полиция“, Академия на министерството на вътрешните работи. Научните му интереси са в областта на граничния и миграционен контрол в Европейския съюз, Шенген и България.


Гл. инспектор Георги Калайджиев

E-mail: jorokj@abv.bg

Георги Калайджиев е докторант по докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност) в катедра „Опазване на обществения ред и граничен контрол“, Академия на министерството на вътрешните работи. Научните му интереси са в областта на граничния и миграционен контрол в Европейския съюз, Шенген и България.


Страници от броя

127-136 стр.

Резюме

Визовата политика на България е част от общата визова политика на ЕС и Шенген. Тя се превърна в основен инструмент за справяне с нелегалната миграция, като вътрешната политика, водена в областта на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, дава насоки за външните отношения на съюза с трети страни. Зададени бяха приоритети в областта на „връщането“ и за сключване на споразумения с трети страни, които представляват основен източник на нелегална миграция, за обратно приемане на своите граждани и обвързването на тези споразумения с визовата политика на Общността.

Ключови думи

Виза, нелегална имиграция, Шенгенско пространство, Обща визова политика на ЕС.


Цитиране по стандарт APA:

Илиев, С., & Калайджиев, Г. (Декември 2022 r.). Визата като механизъм на имиграционния контрол в ЕС. Научно списание „Сигурност и отбрана“(2), 127-136. Извлечено от https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-08-iliev-kalaidgiev.pdf

Цитиране по стандарт Chicago:

Станимир Илиев, и Калайджиев, Георги. „Визата като механизъм на имиграционния контрол в ЕС.“ Научно списание „Сигурност и отбрана“ (Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“), № 2 (Декември 2022): 127-136.

Цитиране по стандарт Harvard-Anglia:

Илиев, С. & Калайджиев, Г., 2022. Визата като механизъм на имиграционния контрол в ЕС. Научно списание „Сигурност и отбрана“, Декември, Брой 2, с. 127-136.

Цитиране по стандарт MLA:

Илиев, Станимир и Георги Калайджиев. „Визата като механизъм на имиграционния контрол в ЕС.“ Научно списание „Сигурност и отбрана“ 2 (2022): 127-136. <https://institute.nvu.bg/sites/default/files/inline-files/2022-2-08-iliev-kalaidgiev.pdf>.